úterý 16. ledna 2018

Pokusy v SKN

Vypařuje se voda z rostliny? Pokud ano, sklenice se orosí.

Proudění vzduchu - sfoukneme svíčku s takovou překážkou? Nebo nám změní směr proudění vzduchu?

Kolem pingpongového míčku ale vzduch obteče a svíčku se sfouknout podaří.

Hořením se spotřebuje všechen kyslík, tím  se "uvolní místo" a hladina vody ve sklenici stoupne. 

Nahoře v místnosti se drží teplý vzduch, po otevření dveří proudí směrem do chodby, kde je chladný vzduch.


Dole naopak chladný vzduch z chodby začne proudit do teplejší třídy. Zjistili jsme to pomocí plamínku.