čtvrtek 10. září 2020

Rozloučení s létem - článek, který vyjde v novinách

 

Rozloučení s létem na Zbytkách

 

První polovina roku 2020 byla bezesporu pro každého z nás značně netypická. Děti musely zůstat doma, rodiče mnohdy také a školy a školky zely prázdnotou. Za vše mohl onen nechvalně známý virus, který nám nasadil roušky na ústa a vzbudil strach i pochyby. Děti se nemohly stýkat s kamarády, účastnit se školních i mimoškolních akcí, což pro řadu z nich bylo jistě skličující. Situace kolem Covidu-19 se částečně uklidnila během letních prázdnin, a tak bylo možné uspořádat alespoň jednu dětskou akci, která by vynahradila měsíce v izolaci. Akce se uskutečnila dne 29. 8. na školním hřišti ZŠ na Zbytkách a nesla příznačný název – Rozloučení s létem.